Omschrijving

FOR ENGLISH SEE BELOW

NIEUWE VILLAONTWIKKELING IN VROONDAAL - HOFSTEDEPARK TE DEN HAAG

Drijft u wel eens weg met uw gedachten om ergens vrij te wonen in een villawijk, nabij de kust en toch centraal in de Randstad? In Vroondaal Hofstedepark, dichtbij de stedelijke Haagse voorzieningen en in het groen omgeven, kunt u uw creativiteit de vrije loop laten…

Op kavels, gelegen in natuur- en recreatiegebied Madestein te Den Haag, worden door UniqResort drie chique vrijstaande villa’s gerealiseerd, gebaseerd op de door Jan des Bouvrie ontworpen Villa Zon Premier en het Franse “Atelier Villasophie”. De kavels zijn gelegen aan de rand van een park met alle stadse voorzieningen binnen handbereik, op fietsafstand van duinen en strand.  

Klinkt bovenstaande u als muziek in de oren, maar ziet u op tegen de vele beslissingen en de te nemen stappen voor het indelen, afwerken en aankleden van uw villa? Geen enkel probleem, samen met de verkoopadviseur en koperbegeleider kunt u stap voor stap uw woning helemaal naar eigen idee vormgeven. Aan u de keus.

Villa Zon Grand heeft drie woonlagen en met de stijlvolle entree is deze villa een bijzondere verschijning te noemen. De villa is voorzien van een rieten dak met een woonoppervlak van circa 326 m2. Via de hal met vide en glazen lift bereikt u de woonruimte van maar liefst circa 9,7 m breed. Ultiem woongenot door de grote raampartijen, waardoor de woonkamer vrij uitzicht biedt op water en groen. Daarnaast biedt de begane grond genoeg ruimte voor een extra slaapkamer met badkamer of kantoor/praktijkruimte.

Op de bovenverdieping vindt u drie royale slaapkamers met ieder een eigen complete badkamer. Staalframe bouw is flexibel, waardoor er volop mogelijkheden zijn om uw eigen specifieke wensen eenvoudig te verwezenlijken. Vandaar dat ook de 2e verdieping gemakkelijk in te richten is naar uw eigen ideeën.
Of denkt u eens aan dubbele bewoning voor bijvoorbeeld; au pair/ouders/kind.

Qua duurzaamheid scoort de villa goed, want het beschikt over een warmtepomp, dat zorgt voor een laag energieverbruik èn koeling voor een comfortabel binnenklimaat tijdens de zomermaanden. Ook worden er zonnecollectoren op het dak geplaatst, niet zichtbaar van buitenaf. 
Stelt u zich eens voor: iedere ochtend wakker worden in uw eigen droomhuis.

Wij nodigen u graag uit om u over de vele mogelijkheden te informeren in het informatiecentrum Vroondaal. Een bezichtiging in een Jan des Bouvrie Villa Zon is ook mogelijk op afspraak.

Goed om te weten:

- Woning op ca. 889 m2 eigen grond, aan water
- Veel mogelijkheden om uw villa zelf in te delen en af te werken
- Verdiepingen bereikbaar met lift
- Persoonlijke begeleiding in het aankoop- en bouwproces
- Koopsom inclusief sanitair en stelposten voor tegelwerk/keuken
- Locatie 2-laagse Jan des Bouvrie villa Zon Premier (zie afbeelding) : Vroondaal kavel 313 (Hertog Albrechtlaan 15), in overleg op andere bouwkavel te realiseren
- Locatie 3-laagse Jan des Bouvrie villa's Zon Uniq & Grand: Vroondaal kavels 312 en 311 (Hertog Albrechtlaan 17 en 19)
- Onderhoudsvriendelijke woning
- Vrij uitzicht
- Uitstekend geïsoleerd
- Duurzaam gebouwd met warmtepomp, zonnecollectoren en uitstekende isolatie
- Mogelijkheid voor het realiseren van een garage.

Bouwtermijn van maximaal 6 maanden mogelijk.

Voor meer informatie kijk op de projectsite: vroondaal-uniq.nl
Voor presentatie Vroondaal: youtu.be/2lIkIa_lIxU
Voor meer informatie, foto's en brochure verwijzen wij u graag naar de site van GRIP: gripverkoopmanagement.nl


NEW VILLA DEVELOPMENT IN VROONDAAL - HOFSTEDEPARK THE HAGUE

Do you sometimes drift away with your thoughts to live somewhere free in a residential area, near the coast and yet centrally in the Randstad? In Vroondaal Hofstedepark, close to the urban facilities of The Hague and surrounded by greenery, you can let your creativity run free ...

On plots, located in nature and recreation area Madestein in The Hague, UniqResort is building three chic detached villas, based on the Villa Zon Premier designed by Jan des Bouvrie and the French "Atelier Villasophie". The plots are located on the edge of a park with all city facilities within easy reach, within cycling distance of dunes and beach.

Does the above sound like music to your ears, but do you look up to the many decisions and steps to be taken for the layout, finishing and dressing of your villa? No problem, together with the sales adviser and buyer counselor you can design your home step by step according to your own ideas. The choice is yours.

Villa Sun Grand has three floors and with the stylish entrance this villa can be called a special appearance. The villa has a thatched roof with a living area of approximately 326 m2. Through the hall with vide and glass elevator you reach the living space of no less than approximately 9.7 m wide. Ultimate living pleasure through the large windows, giving the living room an unobstructed view of water and greenery. In addition, the ground floor offers enough space for an extra bedroom with bathroom or office / practice space.

On the upper floor you will find three spacious bedrooms, each with its own complete bathroom. Steel frame construction is flexible, so there are plenty of options to easily realize your own specific wishes. That is why it is also easy to set up the 2nd floor according to your own ideas.
Or consider double habitation for example; au pair / parents / child.

In terms of sustainability, the villa scores well, because it has a heat pump, which ensures low energy consumption and cooling for a comfortable indoor climate during the summer months. Solar collectors are also placed on the roof, not visible from the outside.

Imagine: waking up every morning in your own dream house.

We would like to invite you to inform you about the many possibilities in the information center Vroondaal. A viewing in a Jan des Bouvrie Villa Sun is also possible by appointment.

Good to know:

- House on private land approximately 889 m2, with water view
- Many options to organize and finish your villa yourself
- Floors accessible by elevator
- Personal guidance in the purchase and construction process
- Purchase price including plumbing and budget for tiling / kitchen
- Location 2-layor Jan des Bouvrie villa Zon Premier (see picture): Vroondaal plot 313 (Hertog Albrechtlaan 15), to be realized in consultation on another 
  building plot
- Location 3-layor Jan des Bouvrie villas Zon Uniq & Premier: Vroondaal plots 312 en 311 (Hertog Albrechtlaan 17 en 19)
- Maintenance-friendly home
- Unobstructed view
- Excellent insulation
- Sustainably built with heat pump, solar collectors and excellent insulation
- Possibility of realizing a garage.

Construction period of up to 6 months possible.

For more information check the project site: vroondaal-uniq.nl
For presentation Vroondaal: youtu.be/2lIkIa_lIxU
For more information, photos and brochure, we would like to refer you to the GRIP site: gripverkoopmanagement.nl

Kenmerken